500 000kr.
Bidrag hittil
355 832kr.

Gullsupportere

13 310kr. per støttespiller hittil

Sølvsupportere

6 655kr. per støttespiller hittil

Bronsesupportere

3 993kr. per støttespiller hittil