500 000kr.
Bidrag hittil
152 074kr.

Gullsupportere

4 440kr. per støttespiller hittil

Sølvsupportere

2 220kr. per støttespiller hittil

Bronsesupportere

1 332kr. per støttespiller hittil